Club Reglement

 
 1. Iedereen die deelneemt aan de lessen is verplicht een verzekering af te sluiten bij de federatie,de nodige papieren hiervoor zijn beschikbaar in het MAC.
 2. De club staat open voor iedereen, respect ten opzichte van elkaar en materiaal, sportiviteit en fair play dragen we hoog in het vaandel, vechttechnieken worden niet toegepast buiten de club
 3. Het bestuur kan het trainingscentrum altijd sluiten om reden van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen.
 4. Er geldt een algemeen rookverbod in het MAC.
 5. Het trainingscentrum is gans het jaar toegankelijk, behalve op de vastgestelde sluitingsdagen en/of uren die ten minste 1 maand op voorhand op het prikbord in het cafetaria worden opgehangen.
 6. De trainingshal is enkel toegankelijk voor de personen die op dat moment les volgen.
 7. De openings- en trainingsuren kunnen steeds worden aangepast door het bestuur.
 8. De kleedkamers en douches zijn enkel toegankelijk voor degene die op dat moment les volgen in het sportcentrum. Deze zijn beschikbaar 10 min. voor de aanvang van de lessen en 20 min na de lessen.
 9. De personen die het sportcentrum betreden zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun toegebrachte schade aan de eigendommen van het trainingscentrum.
 10. MAC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van persoonlijke bezittingen, sportkledij, sportmateriaal, enz. en voor beschadigingen die uit welke hoofde dan ook worden aangebracht aan goederen die in het sportcentrum worden achtergelaten.
 11. De sporttassen mogen mee genomen worden in de trainingsruimte maar moeten op een plaats gezet worden zodat ze de lessen niet hinderen. Laat waardevolle voorwerpen niet in de kleedkamers achter.
 12. De materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
 13. Indien de trainingshal per ongeluk vervuild wordt gelieve dit te melden en eventueel zelf te reinigen.
 14. Vooraleer de lessen beginnen dient iedereen zijn trainingskaart (dwz maandabonnement, 10-beurtenkaart of dagkaart) af te geven aan de trainer. De kaarten worden dan na de les teruggegeven.
 15. Indien de training gedaan is dienen de sporters onmiddellijk de trainingshal te verlaten zodat de volgende les onmiddellijk kan starten.
 16. De parking dient zo gebruikt te worden dat iedereen veilig te parking kan verlaten wanneer hij dit wil en dat de hulpdiensten tot aan de ingang van het gebouw kunnen rijden.
 17. Trainingsschoenen in de trainingshal zijn enkel voor de lessen boksen en boxingaerobics toegelaten op voorwaarde dat de ze de matten niet beschadigen of vervuilen. Geen schoenen waarmee buiten werd rondgelopen en geen schoenen met een grove zool maar wel bijvoorbeeld aerobicschoenen of boksschoenen.
 18. De geleende materialen moeten na de les terug opgeborgen worden in de daartoe voorziene opbergplaats.
 19. Lichaamhygiëne: - voor de les het gezicht, handen, voeten en lichaamplooien wassen.
 20. Nagels van handen en voeten knippen.
 21. Bij overmatig zweten een zuivere T-shirt aan te doen tijdens de les.
 22. Lange haren liefst vastdoen.
 23. Het is strikt verboden:
  • Kennisgevingen, affiches of aankondigingen van welke aard ook in het sportcentrum aan te brengen of te verwijderen zonder goedkeuring van het bestuur.
  • Wijzigingen aan te brengen in de regeling van verwarming en verlichting.
  • Eigen dranken te nuttigen in het cafetaria.
  • Medesporters te beledigen, verbaal of lichamelijk te bedreigen.
  • Graffiti aan te brengen, muren en/of deuren te bekladden.
  • Vuilnis op het terras of op de parking te gooien.
  • Fietsen en/of andere vervoermiddelen voor de ingang van de sporthal te plaatsen.
  • Het sportcentrum met dieren te betreden.
  • Trainingen of lessen te storen.
  • Glazen flessen of glazen te gebruiken en alcoholische dranken te nuttigen in de trainingsruimte.
  • Discriminerende opmerkingen te maken.
  • De bezoekers van het trainingscentrum dienen zich te gedragen en zich te houden aan het reglement, zoniet zullen zij verwijderd worden uit het centrum.