Info Verzekering

Let Op! Verzekering per jaar (verplicht voor iedereen)

Aansluitingsformulier - Licentie/Verzekering VKBMO-BKBMO

Het aansluiten bij de verzekering is verplicht om deel te kunnen nemen aan de lessen. Als sportbeoefenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van de verzekering (1x/jaar). De geldigheid van je verzekering vind je terug op het aansluitingsformulier van VKBM20. De uitgebreide uitleg van de Algemene voorwaarden van FROS, de verzekeringsmaatschappij, vind je hieronder terug. Het MAC is niet aansprakelijk bij het niet naleven van deze regel.

Print onderstaande formulier (Aansluitingsformulier) af, laat het aan 2 kanten invullen door uw huisarts, ondertekening het document aan 2 kanten, lever deze dan zo snel mogelijk terug in bij de club samen met 1 pasfoto + een klever van je ziekenfonds! (Dit formulier kan je ook via de club krijgen)

http://www.bkbmo.be/downloads

Bij ongeval - Ongevalsaangifteformulier VKBMO-BKBMO

Download hier uw Ongevalsaangifteformulier

Om het ongevalaangifteformulier te laten gelden, ben je verplicht deze binnen de 7 werkdagen terug in te leveren bij de club, ingevuld door ziekenhuis of huisarts.

Lees hier alle info over de verzekering

Prijs

Prijs voor de verzekering bij de BKBMO is 45 euro per jaar en dit voor verzekering/licentie.