(Thai)boksen

B CLASS

56 kg

6 fights in B-class

Born: 10/1999

Flemisch champ C-class Muaythai 2017 -57kg

Belgian Champ B-class K-1 2018 -57kg

Benelux Champ B-class K-1 2018 -57kg @ Aarschot

B CLASS

71kg

2 fights

Born '93

B- CLASS

56 kg

1 fight

Flemisch champ C-class Muaythai 2018 -57kg, Holder brown Khan Muay Thai

Born: 04/1999

B CLASS NOT ACTIVE

70 kg

0 fights in B-class

Born: 1995

Holder Black Khan of honour Muay Thai

Flemish Champ K-1 -70kg 2016

C- CLASS

56 kg

2 fights

Born: 03/2000

C CLASS

73 kg

1 fight

Born: 01/1981

C- CLASS

75 kg

0 fights

Born: 1979

C CLASS

67 kg

0 fights

born 03.95

C- CLASS

55 kg

10 fights

Holder brown Khan Muay Thai

Born: 2000

N CLASS

85 kg

3 fights

Born: 12/2000

72 kg

2 fights

Born: 02/2002

72 kg

0 fights

Born:07/2002

N CLASS

75 kg

born 03.09.01

2 fights

N CLASS

62 kg

born 1994

1 fight

27kg
6 fights
Born:12/2008

33kg
5 fights
Born:12/2007

33kg
fights
Born:10/2007

34kg
10 fights
Born:11/2006

47kg
6 fights
Born:/08/2004

49kg
10 fights
Born:/08/2005

62 kg

7 fights

Born: 04/2007

gold EK K-1 Duisburg 2016 and 2017

61 kg

8 fights, Belgian Champ muaythai youth 2017

Born: 08/2004

50 kg

10 fights,Belgian champ youth muay thai 2017

Born:20/10/2005

25kg
1 fight
Born:04/2008

42kg
10 fights
Born:02/2006